HomeGraalswerkDe GraalGraalsbeheerGraalsbewegingGraalsboodschapAbd-ru-shinContact

Graalsbeheer

Werkterrein van het Graalsbeheer

Het Graalsbeheer Vomperberg behoort tot het bezit van de familie Bernhardt. De daar werkzame personen zijn in dienst van de Firma Bernhardt, Vomperberg. Behalve voor het beheer van de Graalsnederzetting is het Graalsbeheer ook verantwoordelijk voor de organisatie van de wijdingsuren en Graalsfeesten.

De Graalsfeesten, die driemaal per jaar in de Graalsnederzetting plaatsvinden, worden overwegend door buitenlandse deelnemers bezocht. Dit vergt voor de logiesbemiddeling een aanzienlijke organisatorische inzet, die door de medewerkers van het Graalsbeheer wordt geleverd.

Het Graalsbeheer is tevens werkzaam voor de Graalsfeesten die buiten de Graalsnederzetting plaatsvinden. Een nauwe samenwerking van het Graalsbeheer met de organisaties van de Graalsbeweging in de verschillende landen vormt een nuttige basis voor de voorbereiding van zulke Graalsfeesten.

Het Graalsbeheer Vomperberg heeft een register, waarin die personen worden opgenomen, die aan de wijdingsuren en Graalsfeesten deelnemen. Voorwaarde voor de deelname is het verzoek van de individuele lezer die achter de Graalsboodschap staat om toegelaten te worden tot de wijdingsuren en Graalsfeesten. Een begeleiding van lezers van de Graalsboodschap van de kant van het Graalsbeheer is er niet. Het Graalsbeheer is evenwel – binnen het kader van zijn mogelijkheden – bereid, door gesprekken of brieven behulpzaam te zijn en advies te geven.

Het Graalsbeheer wordt gefinancierd door de opbrengsten van de Firma Bernhardt, door entreegelden, die voor evenementen worden geheven, alsook door donaties, die worden ontvangen van individuen en organisaties ter ondersteuning van de werkzaamheden. Een ander werkterrein houdt verband met de uitvoering van begrafenissen voor lezers van de Graalsboodschap. Aangezien deze over het algemeen een begrafenis in de zin van de Graalsboodschap wensen, werd het nodig om in verschillende landen gevolmachtigden van het Graalsbeheer Vomperberg te benoemen, die zulke Graalsbegrafenissen uitvoeren. De bewoners van de Graalsnederzetting vinden hun laatste rustplaats op een eigen kleine begraafplaats in het bos.

De activiteit van het Graalsbeheer Vomperberg strekt zich uit over vele landen van deze aarde, waarbij de ondersteuning, de co÷rdinatie of het bestuur altijd alleen op verzoek van de daar levende personen plaatsvindt.