HomeGralswerkGrál Správa GráluHnutí GráluPoselství GráluAbd-ru-shinKontakt

Správa Grálu

Oblasti činnosti Správy Grálu

Správa Grálu Vomperberg patří k vlastnictví Bernhardtových. Lidé, kteří zde pracují, jsou zaměstnanci firmy Bernhardt. Vedle správy Osady Grálu zodpovídá Správa Grálu také za vnější průběh pobožností a slavností Grálu.

Slavnosti Grálu, které se v Osadě Grálu konají třikrát do roka, jsou navštěvovány převážně zahraničními účastníky. Toto s sebou nese s ohledem na zprostředkovávání ubytování velké organizační nasazení pracovníků Správy Grálu.

Správa Grálu má také v působnosti slavnosti Grálu, které se konají mimo Osadu Grálu. Úzká spolupráce Správy Grálu s institucemi Hnutí Grálu v různých zemích tvoří pomocnou základnu pro přípravu takových slavností Grálu.

Správa Grálu Vomperberg udržuje kartotéku, v níž jsou vedeny ty osoby, které se účastní pobožností a slavností Grálu. Předpokladem účasti je žádost jednotlivého čtenáře a vyznavače Poselství Grálu, aby byl k pobožnostem a slavnostem Grálu připuštěn. Péče o čtenáře a vyznavače Poselství Grálu ze strany Správy Grálu neexistuje. Správa Grálu je však – v rámci svých možností – připravena pomocí rozhovorů nebo dopisů poskytnout pomoc nebo radu.

Správa Grálu je financována z výnosů firmy Bernhardt, z příspěvků vybraných za pořádání akcí a z darů, které jí plynou od jednotlivců a organizací na podporu její činnosti. Další oblast činnosti vzniká v souvislosti s prováděním pohřbů pro čtenáře a vyznavače Poselství Grálu. Protože si tito lidé obecně přejí pohřeb ve smyslu Poselství Grálu, vznikla nutnost jmenovat v různých zemích osoby pověřené Správou Grálu Vomperberg, které takové pohřby po způsobu Grálu provádějí. Obyvatelé Osady Grálu mají místo svého posledního odpočinku na vlastním malém lesním hřbitově.

Činnost Správy Grálu Vomperberg dosahuje do mnoha států této země, přičemž pomoc, koordinace nebo správa se děje vždy jen podle požadavků tam žijících osob.