HomeGraalswerkDe GraalGraalsbeheerGraalsbewegingGraalsboodschapAbd-ru-shinContact

Graalsbeheer

Oorsprong van het Graalsbeheer

In het jaar 1928 verhuisde Oskar Ernst Bernhardt met zijn familie naar de Vomperberg in Tirol. Al vanaf het jaar 1923 had Oskar Ernst Bernhardt onder de naam Abd-ru-shin voordrachten uit zijn Graalsboodschap gepubliceerd. Via brochures met de naam „Gralsblätter” hadden de eerste voordrachten de lezer bereikt. Vervolgens was in 1926 het boek „Im Lichte der Wahrheit - Neue Gralsbotschaft” („In het Licht der Waarheid - Nieuwe Graalsboodschap”) van Abd-ru-shin verschenen. Bij de uitgave van 1931 werd de toevoeging „Nieuwe” in de titel van de Graalsboodschap weggelaten. In die tijd, toen Oskar Ernst Bernhardt naar de Vomperberg verhuisde, stonden daar slechts enkele boerderijen en een voormalig jachthuis, dat voor de familie Bernhardt nu tot woonhuis werd.

Al in het begin vond de Graalsboodschap van Abd-ru-shin in het Duitstalige gebied een aanzienlijke weerklank, en menig lezer koesterde de wens, in de naaste omgeving van Abd-ru-shin te mogen leven. Het werd noodzakelijk op de Vomperberg woonhuizen en verdere inrichtingen te bouwen, waardoor langzamerhand de Graalsnederzetting ontstond. Voor de zondagse wijdingsuren en de Graalsfeesten, die door Abd-ru-shin werden voltrokken, werd een hal gebouwd.

Voor het beheer van de zo ontstane instellingen evenals voor de coördinatie van haar belangen werd het Graalsbeheer in het leven geroepen. Tegelijkertijd begon de internationale activiteit van het Graalsbeheer. De Graalsboodschap was inmiddels in verschillende talen vertaald en daarom was er een instantie nodig die Abd-ru-shin bij de afhandeling van de binnenkomende aanvragen terzijde stond. Tot maart 1938 was Oskar Ernst Bernhardt in alle aangelegenheden de bedrijfsleider van het Graalsbeheer.

Meteen bij het begin van de bezetting van Oostenrijk door Hitler-Duitsland werd Oskar Ernst Bernhardt gevangen genomen en de Graalsnederzetting met inbegrip van het persoonlijke bezit van de familie Bernhardt in beslag genomen en later onteigend. Omdat het niet mogelijk was bewijs te leveren voor enig misdrijf door Oskar Ernst Bernhardt, werd hij na maanden vrijgelaten. Hij mocht evenwel niet meer terugkeren naar de Graalsnederzetting op de Vomperberg. In het oosten van Duitsland vonden hij en zijn familie een onderkomen bij mensen, die door de Graalsboodschap een nieuw doel in hun leven hadden gekregen.

Het werk „In het Licht der Waarheid” Graalsboodschap, dat de mens tot het zelfstandig onderzoeken van alle gebeurtenissen evenals tot eigen verantwoordelijkheid oproept, werd in Hitler-Duitsland verboden en het was Abd-ru-shin verboden nieuwe voordrachten van zijn Graalsboodschap te publiceren.

Oskar Ernst Bernhardt stierf op 6 december 1941.

Na de tweede wereldoorlog was het voor de weduwe van Oskar Ernst Bernhardt, Maria Bernhardt, met haar kinderen mogelijk om naar de Graalsnederzetting op de Vomperberg terug te keren. De onteigening werd ongedaan gemaakt en Maria Bernhardt werd eigenares van de Graalsnederzetting. Meteen werden de werkzaamheden van het Graalsbeheer Vomperberg hervat.

Na Maria Bernhardt leidde haar zoon Alexander Bernhardt het Graalsbeheer, daarna diens zuster Irmingard Bernhardt, en sinds 1990 wordt het Graalsbeheer geleid door Siegfried Bernhardt.