HomeGralswerkGrál Správa GráluHnutí GráluPoselství GráluAbd-ru-shinKontakt

Správa Grálu

Vznik Správy Grálu

V roce 1928 přesídlil Oskar Ernst Bernhardt se svou rodinou na Vomperberg v Tyrolsku. Již od roku 1923 zveřejňoval Oskar Ernst Bernhardt pod jménem Abd-ru-shin přednášky ze svého Poselství Grálu. První přednášky se dostaly ke čtenářům v brožurách pojmenovaných „Gralsblätter” (Listy Grálu). Poté vyšla v roce 1926 kniha „Ve světle Pravdy – Nové Poselství Grálu” od Abd-ru-shina. Ve vydání z roku 1931 bylo slovo „Nové” v titulu „Ve světle Pravdy” Poselství Grálu vypuštěno. V době, kdy Oskar Ernst Bernhardt přesídlil na Vomperberg, nacházelo se zde jen několik statků a bývalá lovecká chata, která se rodině Bernhardtových stala bydlištěm.

Hned na počátku nalezlo dílo „Ve světle Pravdy” Poselství Grálu od Abd-ru-shina v německy mluvící oblasti pozoruhodné odezvy a mnohý ze čtenářů choval přání, aby směl žít v nejbližší Abd-ru-shinově blízkosti. Bylo nutné postavit na Vomperbergu obytné domy a další zařízení, a tak postupně vznikla Osada Grálu. Pro nedělní pobožnosti a slavnosti Grálu, které prováděl Abd-ru-shin, byla postavena hala.

Pro správu vzniklých zařízení i ke koordinaci jejich záležitostí byla ustanovena Správa Grálu. Současně započala i mezinárodní činnost Správy Grálu. Poselství Grálu bylo mezitím přeloženo do různých řečí, a tak bylo potřeba instituce, která by Abd-ru-shinovi stála po boku při zvládání vznikajících požadavků. Až do března roku 1938 byl Oskar Ernst Bernhardt ve všech záležitostech jednatelem Správy Grálu.

Hned na začátku obsazení Rakouska hitlerovským Německem byl Oskar Ernst Bernhardt zatčen a Osada Grálu včetně osobního majetku rodiny Bernhardtových byla zabavena a později vyvlastněna. Protože nebylo možné Oskaru Ernstu Bernhardtovi dokázat provinění, byl po měsících věznění propuštěn. Nesměl se však již vrátit do Osady Grálu na Vomperbergu. On a jeho rodina nalezli přístřeší ve východní oblasti Německa u lidí, kteří skrze Poselství Grálu nalezli nový smysl života.

Dílo „Ve světle Pravdy” Poselství Grálu, které vyzývá lidi k samostatnému zkoumání všech událostí a k vlastní odpovědnosti, bylo v hitlerovském Německu zakázáno a Abd-ru-shinovi bylo zapovězeno zveřejňovat další přednášky svého díla.

Oskar Ernst Bernhardt zemřel 6. prosince 1941.

Po druhé světové válce bylo vdově po Oskaru Ernstu Bernhardtovi, Marii Bernhardtové, a jejím dětem umožněno vrátit se do Osady Grálu na Vomperbergu. Vyvlastnění bylo zrušeno a Maria Bernhardtová se stala vlastníkem Osady Grálu. Ihned začala opět pracovat také Správa Grálu Vomperberg.

Správu Grálu řídil po Marii Bernhardtové její syn Alexander Bernhardt, potom jeho sestra Irmingard Bernhardtová a od roku 1990 vede Správu Grálu Siegfried Bernhardt.