HomeGralswerkGrál Správa GráluHnutí GráluPoselství GráluAbd-ru-shinKontakt

Mezinárodní hnutí Grálu

Jaké je působení Mezinárodního hnutí Grálu na čtenáře a vyznavače Poselství Grálu?

Vedle dříve jmenovaných činností nabízí „Mezinárodní hnutí Grálu” čtenáři a vyznavači Poselství Grálu pomoc tím, že organizuje tematicky zaměřená setkání. Každý jednotlivec se rozhoduje sám, chce-li se takových setkání zúčastnit. Středem setkání je výměna názorů mezi lidmi, která budujícím způsobem podporuje samostatnost jednotlivce. Výběrem témat jsou většinou oslovováni dospělí. Programy pro děti a mládež jsou podle věku přizpůsobeny tak, že účastníkovi přibližují důležitost spravedlivého a zodpovědného životního stylu. Ústředním tématem jsou přitom přírodní zákony, které se jeví v celém stvoření jako neměnné, jakož i pozemský život a působení velikých vůdčích osobností lidstva, které svůj někdejší národ připravovaly na pravé poznání Boha.

Dílo „Ve světle Pravdy” Poselství Grálu od Abd-ru-shina se ve svých výpovědích opírá o nauku Kristovu, jak ji před 2000 lety dal lidstvu. Ve svém výstižném výběru slov a také svým odhalením dnes často si odporujícího životního stylu člověka stojí toto Poselství Grálu v mnoha ohledech v silném protikladu k mnohé církevní nauce. To vedlo k tomu, že Hnutí Grálu je často pokládáno za sektu.

„Mezinárodní hnutí Grálu” se však v žádném případě za sektu nepokládá. Ve výpovědích Poselství Grálu je každé sektářství striktně odmítáno. Vzhledem k bezpodmínečné svobodě a vlastní odpovědnosti jednotlivce, jak jsou v Poselství Grálu vysvětleny, chybí „Mezinárodnímu hnutí Grálu” jakýkoli základ, který by opravňoval k výtce sektářství. Při následování Abd-ru-shinových slov dokáže „Mezinárodní hnutí Grálu” ve spojení se Správou Grálu Vomperberg zabránit každému pokusu o vytvoření sekty, případně jej vykázat za své hranice.