HomeGraalswerkDe GraalGraalsbeheerGraalsbewegingGraalsboodschapAbd-ru-shinContact

Internationale Graalsbeweging

Het Graalswerk en de Internationale Graalsbeweging
in samenwerking met het Graalsbeheer


Voor de voorstanders van de Graalsboodschap heeft de zetel van het Graalsbeheer op de Vomperberg in Tirol een heel bijzondere betekenis. De Vomperberg en vooral de Graalsnederzetting met haar hal voor wijdingsuren en Graalsfeesten, de grafpiramide van Abd-ru-shin en ook het Graalsbeheer verankeren Abd-ru-shin’s werk op bijzondere wijze. Dat bezorgt deze plaats haar vooraanstaande positie, waardoor daar ook de „Internationale Graalsbeweging” haar uitgangspunt heeft. Vanuit vele landen van de aarde reizen mensen naar de Graalsfeesten op de Vomperberg.

Aangezien ook de „Internationale Graalsbeweging” een leidinggevende structuur nodig heeft, ligt het voor de hand, dat deze structuur door het Graalsbeheer Vomperberg wordt vastgesteld. Dit ook vanuit het gezichtspunt, dat het Graalsbeheer als helpende instantie, die door Abd-ru-shin zelf in het leven werd geroepen, zijn wil in het Graalsgebeuren op aarde vertegenwoordigt.

De verantwoordelijke voor het Graalsbeheer Vomperberg is tegelijkertijd ook leider van de „Internationale Graalsbeweging”.

In verschillende landen werd het nodig, het streven van de aanhangers van de Graalsboodschap een juridische status te verlenen. Zo ontstonden stichtingen, verenigingen of genootschappen (Graalswerk), die de doelen van de „Internationale Graalsbeweging” ondersteunen.

Sommige van deze stichtingen en verenigingen werken thans niet met het Graalsbeheer Vomperberg of de „Internationale Graalsbeweging” samen. In enkele gevallen vond een afsplitsing plaats, omdat de doelstellingen van de betreffende organisaties tegenwoordig niet meer overeenkomen met de richtlijnen van Abd-ru-shin.