HomeGralswerkGrál Správa GráluHnutí GráluPoselství GráluAbd-ru-shinKontakt
Home / Gralswerk / 

Gralswerk (Dílo Grálu)

Jeden z cílů „Gralswerku” vychází z přání otevřít lidstvu cestu k vědomému životu. Základem i východiskem této snahy je dílo „Ve světle Pravdy – Poselství Grálu” od Abd-ru-shina. Poselství Grálu, nezatížené náboženskými naukami nebo politickými cíli, otevírá pohledy na nezodpovězené otázky lidského bytí i na úkol člověka, který z nich vyplývá.

V mnoha minulých epochách to člověka pohánělo k uskutečnění vznešených životních cílů: k prožití ušlechtilého života na podkladě uctívání božství. To se na této zemi nedělo současně a také ne jednotně, nýbrž vždy v souvislosti s vývojem charakteristických vlastností jednotlivých etnických skupin. Charakteristické vlastnosti takových etnických skupin se utvářejí zejména chtěním a jednáním jednotlivých osobností, které tyto etnické skupiny formují. Jednotlivec je částí svého národa a jako takový prostřednictvím cílů, o něž usiluje, určuje druh i chování daného uskupení. Jednotný ráz u lidí není chtěn, neboť při něm by chybělo nutné osvěžení, jehož zdrojem je jen rozmanitost. Osvěžení vyvolává změny a vývoj, což je pro bytí člověka nezbytné. Poznání a uznání chtěné rozmanitosti lidí vede k uvědomění si užitku, který z toho vyplývá.

Každý člověk se vymezuje svými osobními myšlenkami a názory. Ve spoluprožívání myšlenek a názorů i způsobů jednání svých bližních získává člověk pomáhající zkušenosti, které obohacují jeho život. Tak u něj samotného pozvolna povstává mnohostranné a otevřené myšlení a jednání, které také vede k vědomějšímu životu.

„Gralswerk” je základnou pro všechny ty lidi, jejichž nejvyšším cílem je snaha vytušit jediného Boha. Tento Bůh je Stvořitel, kterého je možno vytušit jedině v jeho stvoření a zákonech v něm působících. Cestu k takovému vytušení nebo pochopení ukazuje dílo „Ve světle Pravdy – Poselství Grálu” od Abd-ru-shina.

Šíření tohoto Poselství Grálu je dalším ústředním úkolem „Gralswerku”. „Gralswerk” a jeho cíle představují usilování lidí ze všech národů této země, kteří se snaží ze svobodného přesvědčení plnit vůli Stvořitele. Proto je zapotřebí ve všech vztazích, i v soukromých, pěstovat chování založené na vzájemné úctě.