HomeGralswerkGrál Správa GráluHnutí GráluPoselství GráluAbd-ru-shinKontakt
Home / Hnutí Grálu / Cíle / 

Mezinárodní hnutí Grálu

O jaké cíle usiluje?

Pro mnoho čtenářů a vyznavačů Poselství Grálu „Ve světle Pravdy” od Abd-ru-shina je velkým přáním, aby společně s ostatními prohlubovali svou znalost tohoto Poselství Grálu. Sám Abd-ru-shin k tomu vyjmenovává ve svém Poselství Grálu kritéria. Každý jednotlivý čtenář se musí s výpověďmi Poselství Grálu vyrovnat věcně a bez předsudků. To vyžaduje takového čtenáře, který opravdově hledá duchovní hodnoty a je odhodlán zprostředkované mu poznatky přenést do svého osobního života. Každá forma získávání, případně ovlivňování, která má vést k přijetí knihy „Ve světle Pravdy” Poselství Grálu, odporuje výpovědím této knihy a musí zůstat stranou. Stejná kritéria, která platí pro samotné Poselství Grálu, jsou i základem Mezinárodního hnutí Grálu. Mezinárodní hnutí Grálu, jak již dává poznat sám název, již od počátku není žádnou pevně zformovanou organizací. Je „hnutím”, jež je tvořeno čtenáři a vyznavači Poselství Grálu, kteří usilují o uskutečnění společné touhy.

Vedle touhy po prohlubování znalosti díla „Ve světle Pravdy” Poselství Grálu je tu také velké přání konat pobožnosti, které je ve smyslu Poselství Grálu třeba chápat jako chvíle společného uctívání Boha. Obzvláštní touhou čtenářů a vyznavačů Poselství Grálu je také smět prožívat slavnosti Grálu, a tak se toto stalo také hlavním usilováním pro Hnutí Grálu.

V mnoha zemích zakládá Gralswerk nadaci, sdružení nebo společnost jako právní základnu pro usilování Mezinárodního hnutí Grálu.