HomeGraalswerkDe GraalGraalsbeheerGraalsbewegingGraalsboodschapAbd-ru-shinContact

Internationale Graalsbeweging

Welke doelen worden nagestreefd?

Veel lezers van de Graalsboodschap hebben het grote verlangen om samen met anderen de mate van bekendheid van de Graalsboodschap te vergroten. Abd-ru-shin zelf noemt in zijn Graalsboodschap hiervoor de criteria. De individuele lezer moet zich grondig met de uitspraken van de Graalsboodschap bezighouden, zakelijk en zonder vooroordelen. Dit vereist een lezer, die werkelijk naar geestelijke waarden zoekt en ook de wil heeft om de hem verschafte inzichten in zijn persoonlijke leven toe te passen. Iedere vorm van werving dan wel be´nvloeding, die de bedoeling heeft te leiden tot de aanschaf van de Graalsboodschap, is in tegenspraak met de verklaringen van de Graalsboodschap en dient achterwege te blijven. Dezelfde criteria, die voor de Graalsboodschap zelf gelden, vormen ook de grondslag voor een internationale Graalsbeweging. De Graalsbeweging, zoals de naam zelf al te kennen geeft, is van oorsprong geen vastomlijnde organisatie. Zij is een „beweging”, die gevormd wordt door voorstanders van de Graalsboodschap, die ernaar streven, de gemeenschappelijke wens te verwezenlijken.

Naast het verlangen naar een grotere bekendheid van de Graalsboodschap bestaat ook de grote wens naar wijdingsuren, die in de zin van de Graalsboodschap als uren van gemeenschappelijke aanbidding van God moeten worden gezien. Ook het mogen beleven van de Graalsfeesten is een speciale wens van de lezers van de Graalsboodschap, waardoor dit ook tot een kerntaak van de Graalsbeweging is geworden.

In veel landen heeft het Graalswerk als stichting, vereniging of genootschap een passende juridische basis voor de wensen van de internationale Graalsbeweging.