HomeGraalswerkDe GraalGraalsbeheerGraalsbewegingGraalsboodschapAbd-ru-shinContact
Home / De Graal / 

De Graal

Beschouwing vanuit de zienswijze van het werk In het Licht der Waarheid” Graalsboodschap van Abd-ru-shin

Veelvuldig werd de Graal op aarde gezocht. Met het oog op de aan hem toegeschreven krachten kan hiermee evenwel geen aardse schaal bedoeld zijn. Het weten van de wetten van de natuur, waaraan zowel het ontstaan als het voortbestaan van deze aarde onderworpen zijn, laat een dergelijke gevolgtrekking niet toe.

Ook is de Graal geen product van de menselijke fantasie. Begenadigde mensen mochten kennisnemen van het daadwerkelijke bestaan van de Graal en van wat hij bevat. De Graal is niet van deze wereld. Voor de mensen een mysterie blijvend, is de Graal eeuwigdurend. Van God uitgaand, vormt de Graal de basis voor het kunnen ontstaan van de schepping. Als eeuwige schaal neemt de Graal de uitstraling van God op, om deze in veranderde vorm voor de schepping toegankelijk te maken. Bij dit gebeuren stromen krachtgolven door de schepping tot aan haar einde, om dan in het omgekeerde proces weer teruggezogen te worden. Zo ontwikkelt zich de kringloop – vergelijkbaar met de bloedsomloop – die het voortbestaan van de schepping garandeert. De Graal lijkt hierbij op het hart, dat de kracht in zich bergt om de kringloop te laten ontstaan.

De Graal, die lijkt op een schaal, bestaat uit levend Licht. Zonder de Graal en zijn permanente krachtgolven, die pulserend door de schepping stromen, zou deze niet kunnen bestaan. Al het leven in de schepping heeft zijn oorsprong in de Graal. De krachtgolven van de Graal bevatten ook de scheppingswet, die in harmonie de hemellichamen van het heelal in hun banen houdt en tegelijkertijd beweegt. Op aarde is deze wet als natuurwet waarneembaar.

De Graal wordt door een burcht omgeven, die in gedichten en legenden als „Graalsburcht” wordt aangeduid. Ook deze burcht bestaat werkelijk. Op het hoogste punt van de schepping staande – ver boven het paradijs –, reikt deze burcht tot in het goddelijke.

De Graal is heilig, omdat hij van God komt. Hij is onverbrekelijk met de Heilige Geest verbonden, en deze staat bij God.

Als Mensenzoon is de Heilige Geest de eeuwige middelaar tussen God en de schepping. De Godszoon Christus Jezus daarentegen is de Liefde uit God, die naar de mensheid kwam, om deze te onderwijzen om zich in te voegen in de Wil van God. De scheppingswet is de uitdrukking van de Wil van God, die de mensheid moet leren erkennen en opvolgen.