HomeGralswerkGrál Správa GráluHnutí GráluPoselství GráluAbd-ru-shinKontakt
Home / Grál  / 

Grál

Z pohledu díla „Ve světle Pravdy Poselství Grálu od Abd-ru-shina

Grál byl mnohokrát hledán na zemi. S ohledem na síly, jež jsou mu připisovány, jím však nemůže být míněna žádná pozemská nádoba. Vědění o přírodních zákonech, jimž je podřízen vznik i trvání této země, takový závěr nepřipouští.

Grál také není výplodem lidské fantazie. Vědění o skutečné existenci Grálu a toho, co skrývá, směli dosáhnout omilostnění lidé. Grál není z tohoto světa. Grál je věčný a pro lidi zůstává mystériem. Vycházeje z Boha, je Grál základem pro možnost vzniku stvoření. Jako věčně existující nádoba přijímá Grál Boží záření, aby je v přeměněné formě učinil přístupným pro stvoření. Při tomto ději postupují proudy síly stvořením až na jeho konec, aby ve zpětném procesu byly opět nasáty zpět. Tak se vytváří koloběh – podobný krevnímu oběhu –, který zaručuje trvání stvoření. Grál se přitom podobá srdci, které skrývá sílu potřebnou ke vzniku koloběhu.

Grál, jenž se podobá misce, je ze živoucího Světla. Bez Grálu a jeho trvalých proudů síly, které pulsují a proudí stvořením, by stvoření nemohlo existovat. Veškerý život ve stvoření má svůj počátek v Grálu. Proudy síly Grálu obsahují také zákon stvoření, který udržuje vesmírná tělesa v harmonii na jejich drahách a současně je uvádí do pohybu. Na zemi je tento zákon pozorovatelný jako přírodní zákon.

Grál je obklopen hradem, který je v básních a legendách označován jako „hrad Grálu”. I tento hrad skutečně existuje. Nachází se na vrcholu stvoření – vysoko nad rájem – a vypíná se do Božského.

Grál je svatý, protože pochází z Boha. Je nerozlučně spojen s Duchem svatým, který stojí u Boha.

Jako Syn Člověka je Duch svatý věčným prostředníkem mezi Bohem a stvořením. Naproti tomu Syn Boží Ježíš Kristus je Láska z Boha, která přišla k lidem, aby je naučila vpravit se do vůle Boží. Zákon stvoření je projev vůle Boží, kterou se má lidstvo naučit poznávat a dbát jí.